Lễ tế tổ tối 11 tháng 8 năm Đinh Dậu ( 30/9/2017 )