Một số con cháu họ Trần miền Nam gặp mặt tại Sài Gòn nhân dịp Ông Trần Thanh Tùng về chơi.