Đăng ký


  • Đây là bản nội quy áp dụng lên cho toàn thể Website cũng như diễn đàn , nếu bạn đăng ký tham gia làm thành viên là bạn đã chấp nhận mọi nội quy của chúng tôi.
  • BQT Trantoc.net có thể sử dụng tất cả bài viết trên diễn đàn cũng như website để chia sẻ lên mọi phương tiện truyền thông nhằm giới thiệu đến nhiều bạn đọc hơn .
  • BQT không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp với hoàn toàn nội dung bài viết mà thành viên đăng tải .
  • BQT có quyền cung cấp mọi thông tin về thành viên và nội dung thành viên cho bên cơ quan pháp lý - chức năng nếu có xảy ra bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện đến pháp luật.
  • Bạn ( thành viên ) có trách nhiệm với nội dung mà chính mình đăng tải lên hệ thống website cũng như diễn đàn Trantoc.net . Nội dung thông tin đăng tải phải trên tinh thần chia sẻ, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau; Không vi phạm pháp luật; Không tạo sự xung đột về chính trị, tôn giáo; Không làm ảnh hưởng đến lợi ích của tổ chức, tập thể và cá nhân khác.
  • Mọi bài viết đều phải đăng nguồn lấy hoặc tác giả ở góc bên phải dưới cùng bài viết.
  • Bài viết vi phạm với nội quy chung của website hoặc diễn đàn sẽ bị xóa hoặc chỉnh sửa mà không cần phải báo trước. Vì sự tồn tại của Website và nhằm bảo vệ uy tín của dòng họ, tùy vào mức độ vi phạm mà BQT  có hình thức xử lý phù hợp (xóa bài, chỉnh sửa bài viết, tạm đình chỉ tư cách thành viên hoặc chấm dứt tư cách thành viên.)

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com