Trần Đăng Đê ( ÔngTổng Trẻ )

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên Trần Đăng Đê
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính nam
 Thuộc đời thứ 7
 Là con thứ  
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Ngày  mất 14 tháng giêng
 Hưởng thọ  
 An táng tại hai bên mộ Tổ Thiêm
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG

1

2

3

4

5

Trần Quốc Thương

Trần Ngọc Hồ

Trần Ngọc Khuê

Trần Ngọc Ngoan

Bà Trần Nhiêu Khuôn và bà Hậu họ Bùi

   
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ

Ông Trần Đăng Đê là con trai trưởng của Cụ Trần Quốc Dương. Ông lãnh chức Tổng trưởng An bồi nên được gọi là ông Tổng trẻ để phân biệt với ông nội là ông Tổng Cửu ( Tổng già). Sau ông được lập tước : Đội trưởng Tài Bá

Ông lấy bà  Nguyễn Thị Quyên là cháu gái của Xuân Quận Công ở làng Động Trung sinh ra 4 con trai là : Trần Quốc Thương, Trần Ngọc Hồ, Trần Ngọc Khuê, Trần Ngọc Ngoan ( ông Ngọc Ngoan mất sớm ) và 2 con gái là bà Nhiêu Khuôn và bà Hậu họ Bùi .

ông mất ngày 14 tháng giêng, Bà mất ngày 12 tháng 2, mộ ông bà được táng ở gò Vườn điểm, để xuống ruộng, trước có bút tháp, mộ bà táng ở vườn nhà Nhiêu khôi, một bên giáp nhà ông Phán sáu, một bên giáp nhà Nhiêu điểu.

Gần đây hậu duệ đời thứ 11 đã chuyển mộ hai ông bà về để 2 bên mộ cụ tổ Thiêm.

 

 

noi dung

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com