Trần Độ

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên Trần Độ
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính nam
 Thuộc đời thứ 9
 Là con thứ hai
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Năm mất  
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
noi dung      
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ
Ông Trần Độ là con trai thứ hai của  ông Trần Quốc Thương, ông làm Lý trưởng làng ta. Ông lấy bà Tô Thị... sinh ra hai con trai là : Trần Kính Tri và Trần Kính Phu

noi dung

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com