Trần Đức Hạnh - Đỗ Thị Duyên

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
 thường trú tại: khũ Thị trấn Tiền Hải- Thái Bình.
 
 
 
 Họ và tên noi dung
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính nam
 Thuộc đời thứ 13
 Là con thứ  
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh 1981
 Năm mất  
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
noi dung      
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ
 

noi dung

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com