Trần Hải

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên noi dung
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  
 Thuộc đời thứ 11
 Là con thứ 1
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Năm mất  
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
noi dung      
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ

Ông Trần Hải là con trai trưởng của ông Trần Thái. Ông theo học chữ Nho có trình độ khá lắm nhưng do nhà nghèo nên không tham gia thi cử gì. Trong các kỳ tế tổ, ông thường được phân công viết và đọc văn tế, đông xướng hoặc Tây xướng. Gia đình ông kinh tế khó khăn.

Ông lấy bà ... ở thôn nhất sinh nhiều con gái:

- Trần Thị Lan

TRần Thị Gái

Trần Thị Tỉnh

Do hoàn cảnh khó khăn, bế tắc kéo dài không lối thoát, ông đã quyên sinh trong khi các con còn nhỏ dại. Tháng 3 đói năm 1945 các con gái của ông bỏ đi không có tin tức gì.

noi dung

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com