Trần Hiến Mịch

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên noi dung
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  
 Thuộc đời thứ 11
 Là con thứ 1
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Năm mất  
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
noi dung      
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ

Ông Trần Hiến Mịch là con trai duy nhất của cụ  Trần Nhiệm. Ông làm ruộng, có phong cách sống tương tự như thân phụ: ngăn nắp, sạch sẽ, dụng cụ lao động giũ gìn rất cẩn thận, ngăn nắp, kinh tế gia đình khá giả.

Ông lấy bà Đỗ Thị Phơn người cùng làng sinh 2 con trai là:

Trần Xuân Huề

Trần Ngọc Doãn

Và 1 người con gái là Trần Thị Ngát

Ông lấy bà kế là Đoàn Thị Mùi ở Tiền Hải và sinh ra 1 con trai là

Trần Xuân Hòa

và 2 con gai là

Trần Thị Nhi

Trần Thị Lụa

ông Trần Hiến Mịch mất năm...

Bà Đỗ Thị Chơn mất năm 1952

Bà Đoàn Thị Mùi mất năm...

noi dung

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com