Trần Minh

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên noi dung
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  
 Thuộc đời thứ 11
 Là con thứ Trưởng
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Năm mất  
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
noi dung      
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ

Ông Trần Minh là con trai duy nhất của cụ Trần Tụy. ông làm công nhân hỏa xa. Sau 1945 ông về quê làm ruộng. Do chân yếu tay mềm, không có kinh nghiệm nên làm ruộng kém hiệu quả, kinh tế gia đình khó khăn.

Ông lấy bà Đỗ Thị Chạch, sinh con trai là Trần Riệm

Ông lấy bà kế là Phạm Thị Mận sinh con trai là Trần
Ngọc Ruyệt và con gái là Trần Thị Vinh

noi dung

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com