Trần Ngọc Điệp

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên noi dung
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  
 Thuộc đời thứ  
 Là con thứ 1
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh 1946
 Năm mất 1975
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
noi dung      
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ

Ông Trần Ngọc Điệp sinh năm 1946  là con trai trưởng của cụ Trần Quốc Lĩnh.

Ông mất năm 1975

noi dung

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com