Trần Nhiệm

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên noi dung
 Tên tự (hiệu/thụy) Nhiêu Nhiệm
 Giới tính  
 Thuộc đời thứ 10
 Là con thứ 2
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Năm mất  
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
noi dung      
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ

Ông TRần Nhiệm còn gọi là ông Nhiêu Nhiệm là con trai thứ 2 của ông Trần Khuông. Ông làm nghề thợ mộc rất khéo tay, đóng đồ dùng trong nhà và nhà xoan rất đẹp. Ông rất cần cù trong lao động và ngăn nắp trong sinh hoạt. Nhà cửa ông rất sạch sẽ gọn gàng. Lúc ông đi đâu quần áo ông cũng chỉnh tề. Kinh tế nhà ông khá giả.

Ông lấy bà Đỗ Thị Mạch cùng làng và sinh được con trai là Trần Hiến Mịch và con gái là Trần Thị Mạc

noi dung

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com