TRẦN QUỐC DƯƠNG - CỤ TỔ CHI 3 ( CỤ TỔ THIÊM)

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên Trần Quốc Dương
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính nam
 Thuộc đời thứ 06
 Là con thứ ba
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Năm mất 25/3
 Hưởng thọ  
 An táng tại xứ Đồng Miễu cạnh đường, bên phải từ chợ cấy ra cầu trại trước
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG

1

 

2

 

3

 

Trần Đăng Đê

Trần Quốc Lương

3 người  con gái

   
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ

Ông Trần Quốc Dương là con trai thứ ba của cụ Tổng Cửu

Ông lãnh chức Triệu phong phủ tri phủ triều hậu Lê, sau được thăng chức Thiêm sự, Viêm Thiêm Sự Hiển Cung Đại Phu- một chức quan nằm trong bộ lễ, chuyên lo việc  giữ gìn gia đạo cho hoàng tộc. Đời sau gọi cụ là Tổ Thiêm, là cụ tổ chi 3

Đến triều Nguyễn, thời vua Khải Định, nhà vua lại truy phong cho ông tước : Dục Bảo Trung Hưng Linh Phù Tôn Thần

Ông lấy bà họ Phạm là con gái của  Viêm Quận Công Phạm Đình Sỹ sinh 2 con trai là Trần  Đăng Đê và Trần Quốc Lương và 3 người con gái.

Cụ Ông mất ngày 25 tháng 3

Cụ bà mất ngày 23 tháng 8

Mộ hai cụ đã hợp táng tại xứ Đồng Miễu, cạnh đường bên tay phải từ chợ cấy ra cầu trại trước.

 

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com