Trần Quốc Vượng

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên noi dung
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  
 Thuộc đời thứ  
 Là con thứ  
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Năm mất  
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
noi dung      
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI. XII
Tháng 11 - 2006: ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và được Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Từ 2007 - 2011: ông giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Từ tháng 7/2011: ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.
Tháng 5/2013: ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

Tháng 01/2016 ông được Đại hội XII của Đảng bầu làm ủy viên Bộ Chính Trị và được bầu giữ chức Chủ Nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

( Trích tư liệu từ báo Điện tử của Đảng Công sản Việt Nam).

Ông lấy bà .... sinh được 2 người con :

Con trai : Trần Quốc Bình

Con gái : Trần Thị Chi

Ông có công đức đóng góp lớn cho công việc của họ Trần và góp phần xây dựng nâng cấp hạ tầng đường xá cho địa phương nơi ông sinh ra và lớn lên.

noi dung

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com