Trần Quý Công húy Tăng Huy

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên Trần Quý Công húy Tăng Huy noi dung
 Tên tự (hiệu/thụy) Văn Kiến
 Giới tính nam
 Thuộc đời thứ 04
 Là con thứ 1
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Năm mất  
 Hưởng thọ  
 An táng tại gò sau văn chỉ Đông hướng, quân Pháp ủi đi mất
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Trần Quý Công húy Cửu    
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ
 

Khi ông lớn lên thì  công việc làm ăn của gia đình đã vào nền nếp, là con quan, Người được học hành đến nơi đến chốn. Người thông mih và nhanh trí , sự việc gì nhìn quan là nhớ ngay và nhớ lâu nên có tên tự là Văn Kiến. Người học hay chữ có tiếng vùng Nam Định, nơi mở kỳ thi Hương cho cả vùng Sơn Nam. Trong làng nho truyền tụng rằng" thứ Nhất Tăng Huy, thứ nhì Quang Hoa, thứ ba Lộng Điền" cho thấy Người rất được nể trọng, bạn bè coi là một vị túc nho trong làng nho lúc ấy.Người có đôi câu đối để lại nhằm răn dạy con cháu trong việc sinh hoạt và học hành như sau :

" Nộ trung ngôn phát tốc, hối trì, khả tu,  khả nhẫn"

" Thế thượng tài đắc nan, thất di, nghi kiệm, nghi cần"

Tạm dịch là :

" Vội giận mất khôn, hối lại thì đã muộn, phải lựa lời nhờ nhẫn nại "

" Luyện tài rất khó, mai một đi như không, muốn rèn chí phải chuyên cần. "

Ông bà Tăng Huy sinh được một người con duy nhất là Trần quý Công húy Cửu.

Mộ ông táng ở gò sau văn chỉ Đông Hướng, quân Pháp về đóng dồn ủi mất.

Mộ bà táng ở bến Đông nay đã hợp táng trong nghĩa trang Long Cương

 

 
Thiết kế bởi: Vinatechweb.com