TRần Quý Công húy Trác

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên Trần Quý Công húy Trác
 Tên tự (hiệu/thụy) Nhân Trí
 Giới tính nam
 Thuộc đời thứ 3
 Là con thứ 1
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Năm mất  
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Trần Quý Công húy Tăng Huy    
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ
Trần Quý Công húy Trác tên tự là Nhân Trí , ông được nhà vua phong tước Hải Dương Hầu, ông lấy bà Tô Thị... sinh được một người con trai duy nhất là Trần Quý Công húy Tăng Huy . Mộ ông Hải Dương Hầu táng ở gò Miếng Ấn thuộc thôn Nhì, nay đã hợp táng và xây cao to chắc chắn trong nghĩa địa Long Cương; Mộ bà Tô Thị.. táng trên gò sau chùa Đống Trúc, nay đã hợp táng trong nghĩa địa Long Cương

noi dung

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com