Trần Thị Phối

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên noi dung
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  
 Thuộc đời thứ 12
 Là con thứ 6
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Năm mất  
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
noi dung      
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ
Bà là con gái thứ 6 của cụ TRần Nguyên. Bá có bằng cử Nhân sư phạm văn khoa, dạy học ở làng. Không hiểu vì lý do gì mà bà đã uống thuốc độc tự vẫn trong khi tuổi còn rất trẻ.

noi dung

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com