Trần Việt

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên Trần Việt
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính nam
 Thuộc đời thứ 9
 Là con thứ nhất
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Năm mất  
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
noi dung      
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ
Ông Trần Việt là con trai trưởng của  ông Trần Ngọc Hồ, ông làm  phó  Lý trưởng làng ta, được phong Cửu phẩm Bá hộ.  Ông lấy bà ... sinh ra hai con trai là : Trần Thân và Trần Giáp ( ông Giáp mất sớm)

noi dung

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com