Trần Xuân Hòa

THÔNG TIN VỀ noi dung
 
Lúc còn sống thường trú tại: noi dung
 
 
 
 Họ và tên noi dung
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  
 Thuộc đời thứ 12
 Là con thứ 3
 
 Tình trạng noi dung
 Năm sinh  
 Năm mất  
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
 
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
 
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
noi dung      
 
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, CÔNG ĐỨC, GHI CHÚ
 

ông là con trai thứ 3 của cụ Trần Hiến Mịch, ông làm ngề nông nghiệp, lấy bà Hoàng Thị Ngãi quê làng Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải pho2ngsinh 2 con trai là

Trần Đức Trung

TRần Đức Bình và  con gái là  Trần Thị Hiếu

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com