Cập nhật các khoản đóng góp XD nhà thờ họ

Stt.    Tên người góp.         Đời. /chi.       Ngày.      Số tiền (VNĐ)              Ghi chú

-----|------------------------------|-------------|----------------|-------------------  ---|-----------------

 Chi 1 :

1. Trần Xuân Thu                 12/1            09/8          1.500.000 ( 3 suất đinh )

2. Trần Ngọc Vân                 13/1           09/8          11.500.000 ( 3 suất đinh + cúng tổ 10 T )

       Chi 2 :

1. Trần Quốc Dũng               12/2            09/8          8.500.000 ( 7 suát đinh + cúng tổ 5 T)

2. Trần Xuân Quý                  13/2            09/8          2.000.000 ( 3 suất đinh + cúng tổ 500)

3.  Trần Ngọc Sơn                13/2            09/8         11.500.000 ( 3 suất đinh + cúng tổ 10 T)

4. Trần Thị Vui                       13/2           10/8               500.000

5. Trần Thị Tươi                    13/2            10/8              500.000

6. Trần Thị Thắm                    13/2            10/8              500.000

       

Chi 3 : 

1.     Trần Đình Đoàn.          11/ 3.         14/7.           30.000.000.            Tiền mặt

2.     Trần Thanh Tùng.         12/ 3.         16/7.           22.365.000.          con ông T. Đ. Đoàn; đang sống tại USA 1000usd

       (Henry Tran)

3.     Nguyễn Nhật Cao.        12/ 3.         15/7.          20.000.000.            Cháu ngoại cụ Trần Văn Tuân,

                                                                                                                      Con trai bà Tổng Chinh

4.    Trần Quốc Diệu             12 / 3          31/7             5. 500.000 ( khoa thu 500.000, Sơn thu 5.000.000)

5.    Trần Văn Thanh             12/3            03/8            1.000.000   ( 1 suất đinh + cúng 500)

6.    Trần Quốc Thành          12/3            07/8                500.000

7.   Trần Hiếu Trung             13/3            07/8               500.000

8.   Trần Thị Lan                  12/3            07/8             1.000.000  ( cúng tổ 1T)

9.   Trần Thị Việt                  12/3           07/8             1.000.000  ( cúng tổ 1 T)

10.  Trần Đình Khoa            12/3            07/8           20.500.000  ( cúng tổ 20T)

11. Trần Hoàng Anh            13/3           07/8               500.000 ( con Khoa)

12. Trần Hoàng Quân          13/3          07/8               500.000 ( con Khoa)

13. Trần Đình Khôi               12/3          10/8            11.500.000 ( 3 suất đinh + cúng tổ  10T)

=====Gửi về lần 1 ngày 15/8/2016 số tiền 135.280.000 Đ

14. Bùi Thị Tân                    13/3          15/8              2.000.000  ( cháu ngoại ông Trần Nguyên 11/3, con bà Trần Thị Sọa 12/3)

15. Trần Văn Ánh                  12/3                               500.000

16 Trần Văn Sáng                 13/3                               500.000

17. Trần Văn Bình                 13/3                               500.000

18 Trần Văn Minh                  13/3                               500.000

19. Trần Thị Nga                    12/3                              500.000

20. Trần thị Ngân                   12/3                             1.000.000

21 Trần Thị Đản                     12/3                             1.000.000

22 Trần Thị Hiên                   12/3                             5.000.000  ( Cháu ngoại cụ Trần Văn Phan, con bà Trần Thị Huệ )

23 Trần Ngọc Lương              12/3                            1.500.000  ( con ông Hai Huần )

24 Trần Thị Nhu                                                              500.000

25 Trần Thị Mỳ                                                                500.000

=====Gửi về lần 2 ngày 19/12/2016 số tiền 14.000.000 Đ

=====Gửi về lần 3 ngày 18/01/2017 số tiền   5.000.000 Đ

Các khoản đóng góp đợt 2 :

-  Trần Thanh Tùng  :  13.300.000 ( 1 suất đinh 1T + cúng tổ 12T300)

- Trần Đình Khôi :       11.500.000  ( 3 suất đinh 1,5T + cúng tổ 10T)

- Trần Đình Khoa :       31.700.000  ( 2 suất đinh 1T + cúng tổ 30,7T)

- Trần Ngọc Bội  + Dũng :      1.500.000  ( 3 suất đinh)

- Trần Thị Bảo :  500.000

- Đỗ Văn Thông : 1.000.000

- Trần Quốc Diệu : 500.000

- Trần Quốc  Dũng  :  500.000

- Trần Văn Mạnh :1.000.000

- Trần Mạnh Tùng : 1.500.000

- Trần Ngọc Anh : 500.000

- Trần Xuân Quý : 500.000

- Trần Mạnh Tuấn : 500.000

- Trần Trọng Khang : 500.000

- Trần Ngọc Sơn : 500.000

- Trần Nguyễn Linh Ngọc : 500.000

_ Trần Sơn Vũ : 500.000

- Trần Thị Nga :500.000

- Trần Thị Ngân : 1.000.000

- Trần Thị Đản : 500.000

- Phạm Thị Kim Chi : 1.000.000 ( con bà Đản)

 

 

======Gửi về lần 4  CK ngày 12/6/2017  : 63.000.000 VNĐ 

======Gửi về lần 5 CK ngày 07/8/2017 : 16.500.000 VNĐ

Ngoài đóng góp bằng tiền cho  việc xây dựng nhà thờ họ, còn nhiều quý vị có công lao đóng góp rất đáng trân trọng vào việc xây dựng nhà thờ. Với thông tin nhận được, xin phép được liệt kê ra đây : 

1. Ông Trần Quốc Ân ( đời 12 chi 2)

2. Ông Trần Quốc Thi ( đời 12 chi 1 )

cùng các thành viên ban trị sự họ Trần Trình phố  đã có công lao rất quan trọng trong toàn bộ quá trình lên kế hoạch, chuẩn bị, thi công...

 

3. Ông Trần Quốc Thành (đời 12 chi 3)

4. Ông Trần Quốc Nguyện ( đời 12 chi 3)

Hai ông đã góp công sức và tay nghề trực tiếp thi công dựng lán, mái che ( khung sắt, mái tole)  khu vực sân phía trước, tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho quá trình thi công xây dựng nhà thờ và là nơi sum họp quan viên họ trong những dịp lễ khởi công, khánh thành nhà thờ.

Xin trân trọng cám ơn sự đóng góp nhiệt tình của các ông.

Ngoài ra còn nhiều người góp công sức cho việc xây dựng nhà thờ mà chúng tôi chưa có đầy đủ thông tin để ghi nhận trong phần này. Kính mong bà con cung cấp thêm thông tin để chúng tôi cập nhật đầy đủ  những đóng góp quý báu của bà con.

Xin trân trọng cám ơn.  

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com