Cập nhật tình hình đóng góp xây dựng từ đường đến 30/8/2017

DANH SACH HỌ TRẦN PHÍA NAM ĐÓNG GÓP
(Cập nhật đến 30/8/2017)
            ĐVT : VNĐ
STT HỌ VÀ TÊN  SUẤT ĐINH   CÚNG TỔ  TỔNG  CHI/ĐỜI Ghi chú
1 Trần Đình Đoàn                30,000,000 30,000,000 3/11  
2 Trần Thanh Tùng    1,000,000     33,665,000 34,665,000 3/12 Cúng tổ 1500 USD
3 Trần thanh Trà            500,000 500,000 3/13 con gái Mr Tùng
4 Trần Thanh Trúc            500,000 500,000 3/13 con gái Mr Tùng
5 Trần Đình Khôi    1,000,000     20,000,000 21,000,000 3/12  
6 Trần Duy Phát    1,000,000   1,000,000 3/13 Con Mr Khôi
7 Trần Duy Khang    1,000,000   1,000,000 3/13 Con Mr Khôi
8 Trần Đình Khoa    1,000,000     50,115,000 51,115,000 3/12  
9 Trần Hoàng Anh            500,000 500,000 3/13 Con gái Mr Khoa
10 Trần Hoàng Quân       500,000   500,000 3/13 Con trai Mr Khoa
11  Nguyễn Nhật Cao        20,000,000 20,000,000 3/12 (Con trai bà Tổng Chinh)
12  Trần Văn Thanh    1,000,000   1,000,000 3/12 Tên thường gọi Ngung
13  Trần Quốc Diệu    1,000,000       5,000,000 6,000,000 3/12  
14  Trần Quốc Thành       500,000   500,000 3/12  
15   Trần Hiếu Trung       500,000   500,000 3/13 Con trai Mr Thành
16  Trần Thị Lan         1,000,000 1,000,000 3/12   (Con gái ông Lam)
17  Trần Thị Việt         1,000,000 1,000,000 3/12   (Con gái ông Lam)
18  Trần Xuân Thu       500,000   500,000 1/12  
19 Trần Minh Tuấn       500,000   500,000 1/13 Con trai Mr Thu
20 Trần Thùy Trang            500,000 500,000 1/13 Con gái Mr Thu
21 Trần Ngọc Vân       500,000     10,000,000 10,500,000 1/13  
22 Trần Việt Hưng       500,000   500,000 1/14 Con trai Mr Vân
23 Trần Việt Linh       500,000   500,000 1/14 Con gái Mr Vân
24  Trần Quốc Dũng    1,000,000       5,000,000 6,000,000 2/12  
25 Trần Văn Mạnh    2,000,000   2,000,000 2/13 Con Mr Dũng
26 Trần Mạnh Tùng    3,000,000   3,000,000 2/13 Con Mr Dũng
27 Trần Ngọc Anh    1,000,000   1,000,000 2/13  
28 Trần Xuân Quý    1,000,000          500,000 1,500,000 2/13  
29 Trần Mạnh Tuấn    1,000,000   1,000,000 2/14 Con Mr Quý
30 Trần Trọng Khang    1,000,000   1,000,000 2/14 Con mr Quý
31 Trần Ngọc Sơn    1,000,000     10,000,000 11,000,000 2/13  
32 Trần Nguyễn Linh Ngọc         1,000,000 1,000,000 2/14 Con gái Mr Sơn
33 Trần Sơn Vũ    1,000,000   1,000,000 2/14 Con trai Mr Sơn
34 Trần Thị Vui             500,000 500,000 2/13 (Con gái ông Doanh)
35 Trần Thị Tươi            500,000 500,000 2/13 (Con gái ông Doanh)
36 Trần gái Thị Thắm            500,000 500,000 2/13 (Con ông Doanh)
38 Bùi Thị Tân         2,000,000 2,000,000 3/13 (Con gái Bà Trần Thị Sọa)
39 Trần Thị Nhu            500,000 500,000 2/13 (Con gái ông Khê)
40 Trần Thị Mỳ            500,000 500,000 2/13 (Con gái ông Khê)
41 Trần Văn Ánh       500,000   500,000 3/12  
42 Trần Văn Sáng       500,000   500,000 3/13  
43 Trần Văn Bình       500,000   500,000 3/13  
44 Trần Văn Minh                 500,000   500,000 3/13  
45 Trần Thị Nga         1,000,000 1,000,000 3/12  
46 Trần Thị Ngân         2,000,000 2,000,000 3/12  
47 Trần Thị Đản         1,500,000 1,500,000 3/12  
48 Phạm Thị Kim Chi         1,000,000 1,000,000 3/13 Con bà ĐẢn
49 Nguyên Thị Hiên         5,000,000 5,000,000 3/12 (Cháu ngoại cụ Trần Văn Phan, 
50 Trần Ngọc Lương    1,500,000   1,500,000 3/12 (Con ông Hai Huần)
51 Trần Thị Bảo            500,000 500,000 3/11 con gái cụ Trần Ngọc Hồ
52 Đỗ Văn Thông         1,000,000 1,000,000   Con trai bà Trần thị Tâm
53 Trần Ngọc Bội       500,000   500,000 3/12  
54 Trần Anh Dũng    1,000,000   1,000,000 3/13 Con ông Trần Ngọc Bội
  Tổng Cộng  26,500,000   205,780,000 233,780,000    
             
  CÁC ĐỢT GỬI VỀ :  Ngày    số tiền   NGƯỜI TỔNG HỢP
  1 15/8/2016     135,280,000    
  2  19/12/2016        14,000,000    
  3 18/01/2017         5,000,000    
  4  12/06/2017        63,000,000    
  5  07/08/2017        16,500,000   TRẦN ĐÌNH KHOA
  Tổng           233,780,000    
             

 

55. Trần Thị Khang ( Việt kiều đang sinh sống tại Hoa Kỳ, đời 13 chi 3, con gái ông Trần Quốc Huỳnh ) đóng góp 100 USD ( tương đương 2,300,000 VNĐ) - Nhận vào ngày 20/01/2018 - tại thời điểm ngày 01/02/2018 chưa gửi về quỹ họ.

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com