CHUNG TAY ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ TRẦN TRÌNH PHỐ

Kính thưa bà con quan viên họ Trần Trình Phố.

Thực hiện kế hoạch xây dựng lại nhà thờ họ Trần Trình Phố, ban trị sự đã thực hiện các bước :

- Dự kiến quy mô, hình thức,

- Thiết kế, dự toán,

- Tổ chức vận động đóng góp,

- Lên kế hoạch thực hiện khởi công, thi công, khánh thành,

- Thực hiện thi công,

- Đặt, Mua sắm đồ thờ, trang trí...

Đến nay đã hơn 6 tháng thực hiện, xin báo cáo tình hình thực hiện để quan viên họ Trrafn Trình phố bốn phương rõ :

1./ Công tác đóng góp tài chính :

Ban trị sự đã có thư ngỏ gửi đến toàn thể bà con quan viên họ về việc đóng góp suất đinh và vận động cúng tổ thêm. Thư ngỏ đã được gửi đến bằng các hình thức : 

- Trao thư trực tiếp đến tận tay một số bà con,

- Gửi qua bưu điện bằng thư bảo đảm đến một số bà con có địa chỉ rõ ràng,

- Gửi qua e- mail đến đại diện bà con đang định cư ở Hải ngoại

- Đăng thư ngỏ trên Website trantoc.net.

Với cách thức cung cấp thông tin này thì hầu như toàn bộ quan viên họ Trần Trình Phố đã nhận đủ thông tin.

Hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp trong thư ngỏ này, rất nhiều người đã hăng hái, nhanh chóng đóng góp với tấm lòng hướng về tổ tiên. Đáng quý nhất phải kể đến các cụ già đã đến tuổi thượng thượng thọ, không còn sức lao động, không có thu nhập, đã dùng vốn dưỡng gìa và lo hậu sự của mình để cúng tổ; các cháu bé chưa đến tuổi lao động đã tiết kiệm tiền ăn sáng, tiêu vặt, tiền thưởng học sinh giỏi...cúng tổ; Những cháu ngoại, rể, dâu họ Trần ...(đều không thuộc diện huy động suất đinh ) đã hăng hái đóng góp xây dựng nhà thờ.

Với sự đóng góp này, đến nay tổng quỹ họ thu được vào khoảng 1,5 tỷ Đồng. So với dự toán 2,3 tỷ Đồng thì vẫn còn thiếu 800 triệu Đồng.

Chi tiết các khoản đóng góp cập nhật trong Website này mới chỉ là những khoản của bà con phía Nam. Những khoản của khác đóng góp trực tiếp cho ban trị sự họ chưa được cập nhật trên Website này.

Khi có đủ thông tin chúng tôi sẽ cập nhật đầy đủ.  

Việc thu quỹ chưa được như dự kiến là do một số suất đinh chưa được đóng góp như thông báo và khoản đóng góp cúng tổ chưa được nhiều người hưởng ứng.

Vậy để nhà thờ họ được hoàn thành đúng kế hoạch, bằng bài viết này , rất mong bà con quan viên họ Trần với tấm lòng hướng về tổ tiên, chúng ta tiếp tục thực hiện :

- Ai chưa đóng góp suất đinh thì nhanh chóng đóng góp để thể hiện vai trò trách nhiệm, quyền lợi của mình với dòng họ.

- Tùy vào hoàn cảnh thực tế, bà con quan viên họ đóng góp cúng tổ thêm ngoài nghĩa vụ đóng suất đinh.  

2./ Tiến độ xây dựng:

 Sau 3 tháng thi công, vào ngày giỗ tổ 13 tháng giêng năm Đinh dậu, nhà thờ đã hoàn thành phần thô, lợp mái, đã tổ chức cúng tổ trong nhà thờ mới tuy chưa được hoàn thiện. ( có hình ảnh trong phần thư viện trên Website này).

Sau cúng tổ, nhà thờ tiếp tục được thi công khẩn trương, song song đó đặt làm các đồ thờ, nội thất, hoành phi câu đối, hệ thống cửa, sân, cổng...

Dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2017.  

Lễ khánh thành nhà thờ sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6 (nhuận)  năm Đinh Dậu , tức ngày 11 đến ngày 13 tháng 8 năm 2017 Dương lịch . 

3./ Các hạng mục và dự chi chưa có nguồn thanh toán đang trông chờ và các khoản đóng góp tiếp theo :

3.1 Cửa Võng    : 3 x 21,5T   = 64,5 Triệu

                          2 x 20,6 T   =41,2 triệu

                         2  x 14,0      = 28,0 triệu

                        2 x  6,5        = 13,0 triệu

               Tổng 4 món  (3.1)     146,7 triệu

3.2 Bàn thờ :    3  x 21    =      63 triệu

3.3 Cuốn thư : 3  x 22     =       66 triệu

3.4 Cánh cửa :   3 gian    =    180 triệu

            cửa nách, cửa sổ    = 23 triệu               

     Tổng 2 món   (3.4)                  203 triệu

3.5 Câu đối : 1 đôi x 20     = 20 triệu

                    1 đôi x 20     = 18 triệu

                   1 đôi x 20     =  15 triệu

                   1 đôi x 20     =  12 triệu

  Tổng 4 món ( 3.5)              65 triệu

Ban trị sự đã tách ra từng món chi tiết để mọi người có thể chọn cúng tiến theo món theo giá nêu trên . 

Ngoài hình thức đóng góp như đang thực hiện, Bà con quan viên họ Trần có thể đóng góp trực tiếp đến tài khoản của dòng họ do ban trị sự quản lý theo thông tin sau : 

- Số tài khoản :3404205015759

- Tên tài khoản : Họ Trần X5 An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình

- Tại Ngân hàng : AgriBank Tiền Hải Thái Bình.

(lưu ý ghi chính xác theo thông tin trên).

Rất mong toàn thể bà con quan viên họ Trần với tấm lòng thành kính tổ tiên, cùng chung tay gánh vác việc họ.

Trân trọng

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com