Đại hội họ TRần Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

Họ Trần Việt Nam: ‘Hào khí Đông A- Muôn đời tỏa sáng’

Đại hội đại biểu toàn quốc họ Trần Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) với chủ đề “Hào khí Đông A - Muôn đời tỏa sáng” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội sáng 14/12/2015 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội.

Với đa số phiếu tán thành từ hơn 3.000 đại biểu ưu tú, xuất sắc tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu hội viên họ Trần toàn quốc về dự, Đại hội đã chính thức bầu ra Ban chấp hành mới gồm 75 thành viên, trong đó có một chủ tịch là ông Trần Văn Sen và 5 phó chủ tịch.

vietnamnet
 
Những năm qua, dòng họ Trần đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với bách gia trăm họ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
vietnamnet
 
Trải qua 20 năm hoạt động, BCH họ Trần Việt Nam đã tích cực hoạt động cả bề rộng và chiều sâu theo phương châm: "Đoàn kết - đồng thuận và đổi mới", các hoạt động đã diễn ra trên mọi miền của Tổ quốc từ Bắc chí Nam, mở đầu là Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam tại Đền thờ tổ họ Trần Việt Nam - xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; lễ đón nhận bằng bảo trợ của liên hiệp các hội UNETSCO Việt Nam và thế giới, Đại lễ đón nhận trống đồng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội dâng vào đền thờ tổ họ Trần Việt Nam, ...
vietnamnet
 

Ông Trần Văn Sen - Chủ tịch BCH Họ Trần Việt Nam khoá V khẳng định mục tiêu tổng quát của BCH họ Trần Việt Nam 5 năm tới là: "Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, phát triển dòng họ cả về chiều rộng và chiều sâu. Tiếp tục thực hiện phương châm " Đoàn kết - Đồng thuận - Đổi mới và phát triển". Củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban chấp hành họ Trần từ Trung ương đến cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các dòng họ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố Quốc phòng, An ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài; xây dựng đời sống văn hóa. Chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đại diện họ Trần nhấn mạnh: “Các con cháu họ Trần nguyện phát huy hết truyền thống vẻ vang của dân tộc, của các vương triều Trần và hào khí Đông A trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cùng chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

vietnamnet
 

BCH họ Trần Việt Nam nhiệm kỳ (2015 - 2020) với những người thực sự có tâm, có tầm, có năng lực lãnh đạo, có phẩm chất đạo đức, có uy tín trong dòng họ và xã hội, hết lòng vì dòng họ để nâng cao năng lực lãnh đạo, vận dụng sâu sắc những bài học về thành công và khắc phục những yếu kém trong 20 năm qua để đưa hoạt động của họ Trần Việt Nam lên một tầm cao mới, xứng đáng với Tổ tiên của họ Trần Việt Nam.”

Nguồn : Vietnamnet.

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com