Kế hoạch Lễ Khánh thành từ đường

Ban Trị sự Trần tộc đã quyết định chọn ngày 01/10/2017 tức ngày 12 tháng 8 năm Đinh Dậu là ngày khánh thành từ đường.

Toàn bộ hoạt động mừng ngày khánh thành sẽ kéo dài trong 4 ngày ( từ ngày 28 tháng 9 năm 2017).

Chi tiết xin vui lòng xem Thông báo của Ban trị sự họ Trần Đại Tông đính kèm.

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com