những người họ Trần nổi tiếng ( phân theo lĩnh vực)

Những người Việt Nam họ Trần nổi tiếng

Lịch sử

Trước thời nhà Trần

Thời Trần - Hồ

Giai đoạn nhà Trần - Nhà Hồ có nhiều danh nhân, người nổi tiếng mang họ Trần, có thể kể đến như:[9]

Các vị vua đời Trần bao gồm:

 

Tổ tiên của các vua nhà Trần:

Các thế hệ tông thất khai quốc:

Các tông thất nhà Trần có công lao cho đất nước:

 
Danh tướng Trần Hưng Đạo

Các tôn thất nhà Trần khác:

Các văn thần, danh nhân:

 
Võ tướng nhà Tây Sơn Trần Quang Diệu

Thời Lê - Mạc[11]

 • Trần Nguyên Hãn, danh tướng khởi nghĩa Lam Sơn
 • Trần Lựu, tướng giỏi của Lê Lợi, người đã dụ được Liễu Thăng lọt vào thế trận phục kích ở ải Chi Lăng
 • Trần Bàn, sứ thần nhà Lê sang nhà Minh vào năm Nhâm Ngọ (1462).
 • Trần Phong, quan lại trong viện Khâm hình triều đình thời Lê Thánh Tông
 • Trần Khắc Minh (cháu của Trình Khanh, đã đổi lại họ Trần), đỗ Tiến sỹ khoa Giáp Thìn 1484, niên hiệu Hồng Đức thứ mười lăm đời Lê Thánh Tông. Sau ông làm quan đến chức Thượng thư bộ Lễ kiêm Đông các đại học sỹ, tước Lương Nhân hầu.
 • Uy Mục Trần Hoàng hậu Trần Thị Tùng, vợ của Lê Uy Mục.
 • Trần Cảo: Tự nhận là dòng dõi 5 đời của Trần Thái Tông, tự xưng làm Đế Thích thiên, tự phong làm Vua, lấy hiệu là Thiên Ứng.
 • Trần Cung (Trần Thăng) là con của Trần Cảo, kế thừa sự nghiệp của cha, cũng xưng làm vua, lấy hiệu là Tuyên Hòa.
 • Trần Tuân: Tướng khởi nghĩa thời Lê Sơ
 • Trần Chân, là vị tướng giỏi thời Lê, đã có công đánh dẹp các lộ quân khởi nghĩa thời Lê sơ.
 • Trần Danh Lâm, quan triều Lê Trung Hưng
 • Trần Độc, nhà thầy thuốc Việt Nam, thầy của Lê Hữu Trác
 • Trần Cảnh, quan nhà Trịnh tham gia đàn áp cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu nhưng thất bại và bị cách chức
 • Trần Đăng Tuyển, quan nhà Lê Trung Hưng
 • Trần Sùng Dĩnh: Trạng nguyên khoa Đinh Mùi niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487), đời Lê Thánh Tông.
 • Trần Văn Bảo (1524 - 1610) đỗ Trạng nguyên khoa Canh Tuất, niên hiệu Cảnh Lịch thứ 3 (1550), đời Mạc Tuyên Tông
 • Trần Bảo Tín
 • Trần Tất Văn: trạng nguyên thời Lê Cung Hoàng
 • Trần Công Xán (Trần Công Thức): Vị quan giỏi hùng biện thời Lê
 • Trần Danh Ninh: Hoàng Giáp khoa Tân hợi 1731, vị quan giỏi văn võ toàn tài..
 • Trần Danh Án: Hoàng giáp khoa cuối cùng nhà lê, Trung thần trụ cột của nhà lê mạt lúc bấy giờ
 
Tổng bí thư đầu tiên Trần Phú

Thời Nguyễn[12] - Pháp thuộc

 
Nhà văn, nhà cách mạng Trần Huy Liệu

Chính trị, Quân sự

Thời Việt Nam Cộng hòa[13]

Quan chức, chính khách

Tướng lĩnh

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quan chức, chính khách

 
Nhà vănNam Cao

Tướng lĩnh, chỉ huy quân sự, lực lượng vũ trang

Khác

Tại hải ngoại

 

Lực lượng bất đồng chính kiến

Tôn giáo

Khoa học

Văn học - Nghệ thuật

Âm nhạc - Điện ảnh

Thể thao

Lĩnh vực khác

Những người mang họ Trần nổi tiếng

Dưới đây là những người tuy không thuộc họ Trần nhưng đã được ban cho mang họ này (thời nhà Trần) hoặc có bí danh, bút danh phổ biến mang họ Trần

Trần Đình Khoa  sưu tầm từ WikipediA

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com