TÁC GIẢ CÁC CÂU ĐỐI TRÊN TRANG CHỦ

Các đôi câu đối là của các cụ tổ tiên để lại dạy con cháu đời sau trong việc ứng xử và học tập rèn luyện nhân cách :

1. Cụ tổ Tăng Huy đời thứ tư là tác giả của đôi câu đối :

                       " Nộ trung ngôn phát tốc, hối trì, khả tu, khả nhẫn.

                         Thế thượng tài đắc nan, thất di, nghi kiệm, nghi cần."

Tạm dịch là :

                       "Vội giận mất khôn, hối thì đã muộn, phải lựa lời nhờ nhẫn nại

                        Luyện tài rất khó, mai một đi như không, muốn rèn chí phải chuyên cần

 

2. Cụ Trần Văn Kỷ đời thứ 10 là tác giả của đôi câu đối :

                      " Trung hiếu kiệm cần thập thường bát cửu phát phúc

                         Kiêu sa khinh bạc bách vô nhất nhị thành thân.

Tạm dịch là :

                        " Trung hiếu, kiệm cần thì mười người có đến tám chín người hưởng phúc lớn

                           kiêu sa khinh bạc thì trăm người không có được một vài người nên người"

 

3./ Đôi câu đối thứ ba chưa biết tác giả :

                          "Bần bất mãi thư lưu tử độc

                            Lão năng vấn tổ hướng nhi tầm."

Tạm dịch :

                            " Nghèo nhưng không bán sách, để cho con cháu đọc

                              Già chăm nhớ về tổ tiên dạy cho con cháu tìm về "

 

Trần Đình Khoa trích theo quyển gia phả do ông Trần Văn Kỷ đời 10 viết.

 

 

 

 

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com