Xây dựng từ đường họ Trần Trình Phố

Kinh phí từ 2 nguồn chính :

1./ Đóng góp theo suât đinh ( từ 1 đến 70 tuổi) : 500.000 VNĐ/ 1 suất

2./ Đóng góp theo tùy tấm lòng và hoàn cảnh của mỗi người,

Thòi gian bắt đầu thu : từ tháng 6/2016

Thời gian khởi công : đầu tháng 9/2016 

Trưởng ban trị sự : Ông TRẦN QUỐC ÂN 

Địa chỉ : xóm 5 xã An ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

Số điện thoại : 097 345 9825

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com