gửi TTin bổ sung gia phả

Cám ơn hai cháu Trần Đức Hạnh và Trần Ngọc Cương đã bổ sung thông tin. Chú đã cập nhật những người cháu cung cấp vào gia phả, các cháu xem lại nhé, ne6au có gì cần chỉnh sửa thì báo lại chú.

Cám ơn các cháu.

Chú Khoa

5
0
Thiết kế bởi: Vinatechweb.com