Website đã phát huy tác dụng

Cám ơn cháu Hạnh đời 13 chi 3 đã cung cấp nhiều thông tin.

----------------

Họ và tên thành viên : Trần Đức Hạnh
Địa chỉ : 0901505107
Điện thoại : khu 4 - thị trấn Tiền Hải - Thái Bình
Email : tranduchanh1981@gmail.com
Nội dung : Cháu Hạnh xin bổ sung các cháu của Kỵ: Trần Mạnh Luận: * Cụ Trần Mạnh Giảng (đời 11): - Trần Văn Huấn (đời 12) sinh 3 con trai: 1. Trần Văn Khánh (đời 13). Khánh sinh Trần Văn Kiên (đời 14). - Kiên sinh Trần Văn Quyết (đời 15). 2. Trần Văn Thành (đời 13). Thành sinh 4 con trai: con cả: Trần Văn Hải (đời 14) và 3 con nữa cháu Hạnh chưa hỏi được (xin bổ sung sau). 3. Trần Văn Thật (đời 13). Thật sinh Trần Văn Thắng (đời 14). * Cụ Trần Văn Nhậm (đời 11): - Trần Văn Hùng (đời 12) sinh 2 con trai là Trần Văn Bình (đời 13) và Trần Văn Thái (đời 13).

--------------------

cháu tìm hiểu thêm thông tin về từng người gửi cho chú nhé : ngày sinh, địa chỉ, ngày mất ( đối với người đã mất), tên vợ/ chồng nghề nghiệp, hoc vấn , thành tích...

Gia phả trong Website này sẽ được cạp nhật liên tục và lưu truyền đời đời nếu có sự quan tâm như cháu

chú Khoa

 

2
0
Thiết kế bởi: Vinatechweb.com